Contributie

Zwemmen:
Instroomgroep, Zwemgroep: € 16,00 per maand
Selectie: € 17,50 per maand
Recreanten: € 14,00 per maand
Waterpolo:
Jeugd tot 12 jaar: € 16,00 per maand
Leden vanaf 12 jaar: € 17,50 per maand
KNZB Bijdrage 2018:
Leden zonder startvergunning: € 17,50 per jaar
Leden met startvergunning jonger dan 12 jaar: € 17,50 per jaar
Leden met startvergunning van 12 jaar en ouder:* € 50,00 per jaar
* de verhoogde bijdrage geldt al voor het jaar waarin het lid 12 jaar wordt!
Donateurs:
Donateurs: € 20,00 per jaar
Geïnteresseerde zijn van harte welkom en kunnen de eerste 4x gratis mee trainen. Daarna kun je besluiten of je lid wordt. Neem hiervoor contact op met het bestuur of trainers.
Het 2e lid uit het gezin krijgt euro 1,00 korting, het 3e lid of meer krijgt euro 2,00 korting per maand.
Het lidmaatschap dient schriftelijk (mag ook via email) bij het secretariaat te worden opgezegd. Er geldt een opzegtermijn van een maand. Let op dat bij beëindiging na 1 december de KNZB-bijdrage voor het het volgende jaar in rekening wordt gebracht.
Contributiebedragen per 1 september 2016.